Arabuluculuk Merkezleri Fiziki Yeterlilik Kriterleri

arabuluculuk merkezi

Arabuluculuk Kurulunun 06.02.2020 tarihli toplantısında; Arabuluculuk Merkezleri fiziki yeterlilik kriterlerini belirledi. Buna göre; arabuluculuk görüşmelerinin yapıldığı yerlerin, tarafların birlikte ve ayrı ayrı görüşmesine imkan sağlayacak şekilde en az 3 odadan oluşmasının gerektiği yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

Söz konusu tavsiye kararı uyarınca, arabuluculuğun temel ilkelerinden olan gizliliğin sağlanabilmesi ayrıca arabulucularımızın arabuluculuk faaliyetini daha sağlıklı yürütmeleri ve
tarafların da müzakere sürecini daha verimli kullanmaları açısından görüşmelerin gerçekleştirildiği
arabuluculuk ofislerinin tarafların birlikte ve ayrı ayrı görüşmesine imkan sağlayacak şekilde en az 3 odadan oluşması gerekmektedir.

Söz konusu tavsiye kararına uygun yerlerde arabuluculuk faaliyeti yürütmeyen arabulucular hakkında yasal mevzuat gereği işlem yapılacağı hususunda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı hatırlatmada bulundu. 

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir