İnternational mediation Turkey

Singapur merkezli faaliyet gösteren Uluslararası Arabuluculuk Merkezi SAGE ile J & F işbirliği protokolü imzalayarak Türkiye'de uluslararası ihtilaf çözümünde arabulucuk hizmetleri sunumunda önemli bir gelişme sağladı.

SAGE İşbirliği Protokolü

İş ve ticaret dünyası hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olarak yaşadıkları uyuşmazlıkları önce arabuluculuk ve gerekirse tahkim yoluyla çözüme kavuşturma fırsatına kavuştu.

İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) ile İşbirliği Protokolü

arabuluculuk merkezi

Arabuluculuk Merkezleri, arabuluculuk görüşmelerinin yapıldığı yerlerin, tarafların birlikte ve ayrı ayrı görüşmesine imkan sağlayacak şekilde en az 3 odadan oluşmasının gerekmektedir.

Arabuluculuk Merkezleri Fiziki Yeterlilik Kriterleri

Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda artık dava açmadan önce, arabulucuya başvurmak zorunlu hale geldi. Dava şartı olan arabuluculukta, arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açılması halinde dava usulden reddediliyor.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk

 

Tahkim Merkezi Tam Zamanı!

 

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir. Tahkim Merkezimiz, gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların kurumsal tahkim yoluyla bağlayıcı, nihai ve icra edilebilir olarak çözümlenmesi için yargılama hizmeti sunmaktadır.

Ticari hayatın İhtiyaçlarına Cevap Veren Çözüm Yolu: Tahkim

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Hakkında Neler Biliyorsunuz?

 

Yaklaşan Etkinlikler

Tahkim ile ilgili "Tahkim Merkezi" tarafından katılımı sağlanacak, yönetilecek veya organize edilecek tüm etkinlikler bu kısımda yer almaktadır.

 

Bilgilendirme

Görüş ve Düşünceler

 

Hakem'inizi Arayın!

Tahkim Merkezimizi arayarak donanımlı ve yetkin kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 0(312) 473 39 60

 


   

  Sıkça Sorulan Sorular

  Tahkim ve Tahkim Merkezi hakkında sıkça sorulan sorular bu kısımda yer almaktadır.

  Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir. tahkim, ticari uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlar. Tahkim, sonucunda verilen hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler. Hakem kararlarının, temyize gidilmeksizin derhal icrası söz konusudur. Tahkim, devlet yargısından farklı olarak aleni değildir. Böylelikle tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenebilir.
  Ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, satım, dağıtım, inşaat, finans, şirketler hukuku gibi taraflar arasındaki uyuşmazlığın doğduğu alanda uzmanlaşmış, hızlı, esnek, devlet mahkemelerine göre çok daha az masraflı bir yargılama hizmeti sunan kişi veya kişilerdir. Taraflar, uzman hakem veya hakemleri serbestçe seçebilirler.
  Hakem, devlet mahkemelerinden daha esnek bir yargılama hizmeti sunar. Hakem, uyuşmazlığın özelliğine göre, tarafların adil yargılanma hakkı ihlal edilmeden süreci şekillendirilebilir. Böylelikle uyuşmazlığın çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, çok daha iyi bir şekilde açıklığa kavuşturulması sağlar. Usuli zaman çizelgesi sayesinde taraflara her aşaması öngörülebilen bir yargılama hizmeti sunar.
  Daha fazla oku
  00
  Çözülen Uyuşmazlık Sayısı
  00
  Sicile Kayıtlı Hakem Sayısı
  000
  Görüşme Sayısı
  00
  Mutlu İnsan Sayısı