Gayrimenkul sektöründe miras, boşanma, ticari ortaklığın sonlanması, kentsel dönüşüm, ipotek ve icra, kiralamadan doğan ihtilaflar gibi farklı sebeplerle paylaşılamayan gayrimenkuller konusunda uzlaşma sağlanması, gayrimenkul arabuluculuğu yoluyla mümkün olabilir. Gayrimenkulden doğan uyuşmazlıklar kısa sürede arabulucu yardımıyla çözüme kavuşturulabilir. 

Banka kredisi bitmeyen gayrimenkullerin, icra kanalıyla satışında değer kaybı yaşandığı için, arabuluculuk çözümü değer kaybını önleyerek, borcun kapatılıp alacaklı olan tarafın da kazançlı çıkmasını sağlayabilir. 

Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan; vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması, muris muvazaası nedeniyle açılan davalar, usulsüz tasarruf vb. gibi nedenlerle nedenlerle açılan tapu iptal ve tescil davası, gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası, işgal tazminatı (ecrimisil) davası, önalım (Şufa) davası, ortaklığın giderilmesi/izale-i şüyu davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmaya elverişlidir. 

Gayrimenkulle ilgili ihtilaf (anlaşmazlık) varsa kira alınamıyor, paylaşım yapılamıyor, mülkün üzerine çivi dahi çakılamıyor. Çünkü mahkeme tedbir koyuyor. Avukat vekalet ücreti, bilirkişi ücreti, gayrimenkulü kullanamamaktan doğan zarar, satılamadığı için kaçan fırsatlar ve kira kaybı cabası. İşte bu kayıpların önüne geçmek artık mümkün. Nasıl mı? Arabululuk yoluyla…

Miras kalan mülkler, hisseli gayrimenkuller, anlaşmazlıklar artık mahkemeye başvuru yapmadan arabuluculuk yoluyla çözülebiyor.