Arabuluculuk Merkezimiz, 15 Kasım 2013 tarihinde faaliyete başlamış olan Türkiye'nin ilk arabuluculuk merkezidir. Ulusal ve global şirketlere, kuruluşlara ve kişilere ticari ve iş uyuşmazlıklarında ihtiyari ve dava şartı arabuluculuk hizmetleri vermektedir.

Arabulucularımıza ve taraflara konforlu, ekonomik ve güvenli görüşme odaları ile ofisler sunduğumuz gibi aynı zamanda değerleme, tahkim, tapu, eğitim, araştırma, müzayede gibi destek hizmetleri de verilmektedir. Arabulucu ve tarafların ihtiyaçlarına göre tasarlanan ofisimizde güvenlik, kayıt, sekretarya, ofis ve bilgi teknolojileri hizmetleri, karşılama, ikram, posta adresi, kurye/posta teslimi ve ulaştırılması, otopark, seminer, konferans gibi hizmetler sunulmaktadır.

Biz, arabulucuların oluşturduğu bir merkeziz; hem arabuluculuk yapıyoruz, hem de arabulucu havuzumuz dışındaki diğer arabuluculara arabuluculuk faaliyetlerini yürütebilecekleri ortam sağlıyoruz. Yeni nesil paylaşımlı ofis ortamında arabulucularla tarafları buluşturan Araculuculuk Merkezimizde; ofis, sanal ofis ve toplantı salonu kiralama hizmetleriyle eğitim ve seminerler de verilmektedir.

Arabuluculuk Merkezimiz Özel hukuk uyuşmazlıklarının alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk ile çözülmesi hususunda tarafları teşvik etmek, bilgilendirmek, aydınlatmak etkin şekilde iletişimi sağlayacak müzakere ve iletişim teknikleriyle alternatif çözüm yolu kapsamında ARABULUCULUK MERKEZİ’ne başvuran ilgililerin birbirlerini doğru anlamaları ve iletişim kurmaları, tarafların kalıcı ortak bir çözüme ulaşmalarını sağlamaktadır.

ARABULUCULUK MERKEZİ, öncelikle ve özellikle Ticari ve İş uyuşmazlıklarının Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemiyle çözümü için kurulmuştur. Ortaklarımızdan her biri, tarafsız ve bağımsız, alanlarında uzman arabuluculardır. Konusunda uzman arabulucular tarafından kurulan ARABULUCULUK MERKEZİ, tarafların talebi halinde çözüme katkı sağlayacak alanlarında “UZMAN” danışman kadrosuyla tarafların çözüme yönelik tüm sorun veya menfaat temelli yaklaşımlarının barışçıl bir çözüme ulaşmasına yardımcı olur.

ARABULUCULUK MERKEZİ, arabuluculuk normlarına ve tarafların arabuluculuk müzakerelerine uygun fiziki ve idari koşullara sahiptir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvuran ilgililerin iradeleri doğrultusunda, gizlilik prensibine tam bağlı şekilde, tarafsız, bağımsız ve eşit mesafede, ilgililerin çözüme ve sürece etkin katılımını öncüleyen, çözüm esnekliği sağlamak konusunda tarafları desteklemekte kararlı ve çözüm alternatifleri dahilinde, en kısa sürede, Yasal yollara başvuru nedeniyle karşılaşabilecekleri maliyetten çok daha az maliyetle, kendi belirledikleri ve kendileri için menfaatlerine olduğuna inandıkları çözümleri elde ederek ilgililerin uyuşmazlıkları anlaşma ile sonuçlandırmasını kendisine amaç edinmiş bir kurumdur.

Merkezimiz, global ve ulusal hukuka ilişkin araştırmaya dayalı arabuluculuk hizmetleri vermektedir. Teknolojinin imkan sağladığı görsel ve işitsel en son iletişim teknolojilerini kullandığımızdan müvekkillerimiz, Dünyanın veya ülkemizin neresinde olurlarsa olsunlar hizmetlerimizden yararlanabilmektedir.

Merkezimiz, muhtemel ihtilafları en aza indirmek gayesiyle müvekkillerine dinamik ve etkili arabuluculuk hizmeti sunmaktadır. Başarının sırrı, doğru bilgiye hızlı erişimdir ilkesi çerçevesinde uyuşmazlığın taraflarının ihtiyaçları tam ve eksiksiz tanımlanarak kaliteli bir hizmet sunumu esaslı bir çalışma anlayışı benimsenmiştir.

Merkezimiz, hizmetlerini Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde vermektedir.