Politikalarımız; hukukun genel prensiplerine bağlı, sürekli değişen ve gelişen hukuk ilkelerine göre hareket edebilen; hızlı, güvenilir, kaliteli bir hizmet anlayışı ile çalışan, benimsediğimiz değerlere ve etik ilkelere bağlı bir şekilde başarı odaklı bir hizmet sunma etrafında şekillenmektedir. 

Arabuluculuk Merkezimiz, alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvuran ilgililerin iradeleri doğrultusunda, gizlilik prensibine tam bağlı şekilde, tarafsız, bağımsız ve eşit mesafede, ilgililerin çözüme ve sürece etkin katılımını öncüleyen, çözüm esnekliği sağlamak konusunda tarafları desteklemekte kararlı ve çözüm alternatifleri dahilinde, en kısa sürede, yasal yollara başvuru nedeniyle karşılaşabilecekleri maliyetten çok daha az maliyetle, kendi belirledikleri ve kendileri için menfaatlerine olduğuna inandıkları çözümleri elde ederek ilgililerin uyuşmazlıkları anlaşmayla sonuçlandırmasını kendisine amaç edinmiş bir kurumdur.